Na warsztaty przygotowujące do udziału w „Odysei umysłu” wyjeżdżają dzisiaj do Wambierzyc: Julia Karkowska, Julia Cudak, Justyna Rychel, Dominika Żołnierz, Michał Chodorowski, Michał Gancarczyk i Patryk Mosór pod opieką p. Agnieszki Ryszki i p. Ewy Rychel. Chcemy podziękować za pomoc w transporcie p. M. Karkowskiej, p. T. Mosórowi, p. R. Gancarczykowi, p. A. Chodorowskiemu, p. T. Żołnierzowi.