Od jutra uczniowie klas VI, I i II gimnazjum rozpoczynają warsztaty artystyczne w Bolesławowie. Potrwają one do soboty, a ich integralną częścią jest przedpołudniowa próba w sali KCKSiR tego dnia. Pokaz efektów pracy-występ w poniedziałek od 11.30. Pani Asia Sapieha, mimo kontuzji, kieruje całym projektem warsztatów.