Miniony czwartek upłynął pod znakiem spotkań poświęconych cyberprzestępczości. W działaniach uczestniczyli zarówno uczniowie ze szkoły podstawowej (klasy 1-4 oraz 5-8), liceum, jaki i nauczyciele oraz zainteresowani tematem rodzice. Warsztaty zostały podzielone na kilka bloków tematycznych, m.in.: agresja w sieci, uzależnienia od internetu, cyberprzestępczość, kary i konsekwencje prawne, sposoby radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami w sieci, instytucje pomocowe dla ofiar cyberprzestępczości.