Trzydziestu uczniów gimnazjum wyjeżdża pod opieką p. Ewy Rychel i p. Agnieszki Ryszki na warsztaty matematyczne do Bolesławowa. Będą w ciągu dwóch dni zgłębiać tajniki królowej nauk