Od poniedziałku do czwartku gimnazjaliści i gimnazjalistki popracują, pod opieką profesjonalistek, nad realizacją programu warsztatów artystycznych. Tym razem ogólne założenie zajęć jest zbieżne z tematem naszego udziału w projekcie Erasmus+, czyli próbom przeciwdziałania uzależnieniom. Już dzisiaj zapraszamy na występ wieńczący całość – w czwartek, 6 kwietnia od 16.30 w sali kłodzkiego domu kultury.