Za nami zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Podsumowaliśmy dotychczasową pracę udzielając odchodzącemu Zarządowi absolutorium. Walne Zebranie członków wybrało władze stowarzyszenia na kadencję 2016-2020. Prezesem na ten okres został wybrany pan Jerzy Didyk. Wybraliśmy również członków nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ich spotkania w celu rozdziału zadań i kompetencji zaplanowano na czwartek 21 kwietnia.