Od poniedziałku 12 października w szkole obowiązują maseczki na korytarzach, w szatni, w kuchni! W swoich klasach i na boisku uczniowie pozostają bez maseczek.