Kochane Dzieci, szanowni Rodzice!

Z radością informuję, że w poniedziałek 18 stycznia do szkoły wracają uczniowie klas 1-3. Obowiązywać ich będzie reżim sanitarny i zachowania konieczne, by ustrzec się przed zachorowaniem. Wychowawcy klas poinformują uczniów i rodziców, jak będzie wyglądało życie szkolne od poniedziałku. Pozostałe klasy będą kontynuować naukę zdalną. Mam nadzieję, że powrót najmłodszych będzie zwiastunem podjęcia nauki stacjonarnej przez starszych uczniów w niedalekiej przyszłości. Przypominam, że do 22 stycznia nauczyciele będą wystawiać oceny za pierwsze półrocze. Zachęcam do zatroszczenia się o zaległe sprawdziany, kartkówki. Życzę dużo zdrowia. Iwona Lemiesz