Proszę zapoznać się z nowym planem lekcji obowiązującym od 30 stycznia 2012 r.