Na zajęciach z geografii klasa II SG przeprowadziła dzisiaj projekt pod nazwą „Usłużne usługi”. Zaprosiła do współudziału klasy V, VI, VII i III SG. Uczyliśmy się dzięki takiemu pomysłowi tego, jak praktycznie korzystać z różnego rodzaju usług.