Grupa osób, która przygotowuje się do wyjazdu na Ukrainę, właśnie robi zakupy trwałych produktów spożywczych przeznaczonych dla potrzebujących mieszkańców miejscowości, w której zamieszkamy. W czasie zbiórki – głównie po zakończeniu roku szkolnego – udało się zebrać 837,36 zł, 1 funta i 60 eurocentów.