Justyna Niebudek, która dzisiaj uczestniczyła w spotkaniu z Panem Prezydentem wręczyła mu osobiście list, pisany przez uczniów klasy I SLO, w sprawie sytuacji prawnej dzieci z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach.