Za nami finał I konkursu krasomówczego w naszej szkole. W głosowaniu jurorów (5 osób: 2 nauczycieli, 3 uczniów) oraz wszystkich widzów zwycięzcami zostali Justyna Rychel z klasy VI oraz Tomek Gracz z klasy I SG. Mamy talenty w pięknym mówieniu.