Przed feriami ukazał się trzeci w tym roku szkolnym numer gazety uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej „Paka”. Dwanaście stron czytania, także w internecie:
http://press.juniormedia.pl/paka/11/2/3/