Dzisiejsza popołudniowa nawałnica podtopiła nasze przyziemie. Pan Lucek i p. Dyrektor szybko zorganizowali grupę osób do usunięcia wody z korytarza, świetlicy i pracowni przyrodniczej. Udało się. Już wszystko w porządku.