Maja Zilbert z klasy III gimnazjum przeszła do kolejnego etapu konkursu historycznego wiedzy o Rosji pt. „Białe Noce”. Gratulujemy sukcesu. Warto dodać, że Maja tym samym kontynuuje tradycje sukcesów szkoły w tym konkursie.