W piątek, 8 kwietnia, razem z Kasią Wołoszczuk wzięłyśmy udział w konkursie pod nazwą „Katyń – Golgota Wschodu” zorganizowanym przez Liceum im. B. Chrobrego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej i ustnej. W pierwszej z nich miałyśmy za zadanie rozwiązać test, a jego ocena wpływała na to, czy drużyna przechodziła do drugiej części. W tej części odpowiadałyśmy wspólnie przed komisją na wylosowany zestaw pytań. Pomimo trudnych pytań i silnej konkurencji zajęłyśmy I miejsce.
Katarzyna Kuczaj, klasa I SLO

Serdecznie gratulejemy!