Tak, tak, około stu dni mają do swoich egzaminów dojrzałości nasi maturzyści. Dzisiaj sporkają się na studniówce. Pięknej zabawy.