Od poniedziałku startujemy z projektem, który – z jednej strony – wpisuje się w wieloletnią tradycję projektów „Tydzień Polski”,a drugiej strony – proponuje nowy, muzyczny temat. Tym razem: „WyGRAMY historię”. W nadchodzącym tygodniu, od poniedziałku do czwartku, pracować będziemy w międzyklasowych zespołach. Liderzy i opiekunowie są już wybrani, tematy rozlosowane. Bierzemy się do pracy;))