Pani Agnieszka Makarewicz proponuje na Wielki Post:

1. link do internetowych rekolekcji wielkopostnych:

http://www.youtube.com/watch?v=tPf2xRkcW5A
oraz
2. udział w rekolekcjach:

http://ekai.pl/wspolnoty/x39683/rekolekcje/

ZACHĘCAM DO WYSŁUCHANIA, PRZEMODLENIA, PRZEMYŚLENIA I „PRZEPRACOWANIA”
Agnieszka Makarewicz