Dobrze przyjętym przez publiczność przedstawieniem nasi gimnazjaliści zakończyli projekt artystyczny pt. „Sienkiewicz to ma wiek!”. Sześć dni pracy zaowocowało spójnym, solidnie wykonanym spektaklem składającym się z etiud teatralnych, tanecznych i wspólnego śpiewania, inspirowanych twórczością autora „Trylogii”. Nad całością czuwały panie Joanna Załucka, Katarzyna Schick i Joanna Sapieha. Warto dodać, że wśród licznej publiczności zasiadł także samorządowy gospodarz gminy, w której przeprowadziliśmy warsztaty (Bolesławów), czyli burmistrz Stronia Śląskiego, pan Zbigniew Łopusiewicz.