Uczestnicy warsztatów ekologicznych kończą rok szkolny jako współrealizatorzy projektu ścieżki ekologicznej „Laski”. Napracowali się w różnorodny sposób przy jej przygotowaniu, teraz do kompletu dołączone zostało dwujęzyczne (polsko-niemieckie) wydawnictwo, które stanowi przewodnik i świetną pomoc dydaktyczną dla odwiedzających. Dobrze zrealizowany projekt – brawo!