Nasi maturzyści wybrali się dzisiaj na cykl wykładów, prezentacji i rozmów dotyczących zarówno egzaminu dojrzałości, jak i tego co po maturze. Na pewno te informacje pozwolą im łatwiej podjąć kilka ważnych decyzji.