Kolejny raz Społeczna przystąpiła do akcji Szlachetna Paczka – czyli do ogólnopolskiego projektu społecznego, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zachęcamy wszystkich do pomagania i wspierania naszych działań w tym roku! ?