Drugale, pod kierunkiem p. Ewy, w czasie zajęć „muzyczno-kreatywnych” robili „instrumenty”, a później muzykę z tego, co pod ręką. Niebawem zdjęcia.