Pani Ewa Kornaszewska przygotowała Hanię Syrek, Dorotę Pogodę i Paulinkę Awiżeń do konkursu recytatorskiego, organizowanego przez wrocławski Klub „Anima”. Z dużym powodzeniem. Oto Dorotka zdobyła III miejsce, a Paulinka wyróżnienie w mocno obsadzonych zawodach. Jesteśmy bardzo dumni.