Odwiedziliśmy dzisiaj kilka miejsc na całej Ziemi Kłodzkiej. Klasy najmłodsze weszły dzielnie na „Kukułkę”. Klasy IV-VI wędrowały z Przełęczy Puchaczówka do Międzygórza, licealiści przeszli szlak z Dusznik Zdroju przez schronisko „Pod muflonem” do Szczytnej. Wspólną wędrówkę między Wyszkami a Bystrzycą Kłodzką podjęli uczniowie klas VII SSP oraz II i III SG. Tą drogą chcą podziękować panu Arkowi Fiślakowi z bystrzyckiego Nadleśnictwa za pomoc w przygotowaniu ogniska.