Drodzy Państwo,
przepraszam tych Rodziców, którzy czekali zbyt długo na zebrania klasowe w dniu 3 kwietnia. Walne Zebranie Członków Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego trwało około 1,5 godziny. Demokratyczne procedury wyborów: prezesa, Zarządu i wszystkich komisji statutowych zabrały więcej czasu niż zakładaliśmy. Wybory do organu prowadzącego szkołę odbywają się co 4 lata i jestem pewna, że taka sytuacja nie spotka Państwa przy okazji następnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Iwona Lemiesz