W ogłoszonym przed chwilą rankingu „Perspektyw” STEM zajęliśmy rewelacyjne 69 miejsce wśród 200 liceów w Polsce w ogóle dopuszczonych do oceny. A co jest podstawą takiego dopuszczenia? Czym jest STEM?
STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które dzisiaj wiedzie najkrótsza ścieżka do kariery w nauce i technice, i w ogóle na rynku pracy.

Celem Rankingu STEM Perspektywy 2015 jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka i inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie studia.

Kryteria Rankingu:

– wyniki matury 2014 na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki (50%);

– wyniki matury obowiązkowej 2014 z matematyki (25%);

– sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych (25%).

Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jesteśmy bardzo, bardzo dumni.

Pełne wyniki na stronie: www.rankingstem.perspektywy.pl.
Warto mocno podkreślić, że w województwie dolnośląskim zajęliśmy 5 miejsce!