Zarząd Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego przypomina o składkach członkowskich w wysokości 60 złotych i prosi o ich wpłacanie do końca maja br.