Klasa II SG poprowadziła dzisiaj po południu spotkanie dla rodziców, w czasie którego zaprezentowała i omówiła swój udział w projekcie wymiany realizowanym wspólnie ze szkołą w Odense.