Realizujemy kolejny element programu wychowawczego zaczerpniętego z pomysłów profesora Zimbardo. Tym razem jest to projekt „Porozmawiaj z kimś, z kim do tej pory nie rozmawiałeś”.