Sprzątaniem rozległego otoczenia nagrobka Babette Sybilli Bousset na Czerwonej Górze, od strony Starego Wielisławia, zajmowała się dzisiaj klasa I SLO w trakcie projektu zaproponowanego przez p. Marka Królikowskiego. Swoją drogą warto zainteresować się jej historią.