Klasa 4 SSP realizowała ostatnio nowy projekt : Legendy o początkach państwa polskiego. Mimo trudnych warunków (kontakty on-line), uczniowie  pracowali w grupach i – co warto zaznaczyć – przygotowali się do projektu solidnie. Czytali z podziałem na role, zaprezentowali ciekawe prezentacje i inscenizacje!