We wtorkowe popołudnie 2.10.2018 miało miejsce niezmiernie miłe spotkanie rodziców, uczniów i wychowawców klas I – III. Pod tytułem „Poznaj mnie, bo warto” połączyliśmy dwie przyjemności. Jedną z nich było stworzenie okoliczności, w której dzieci i rodzice mieli możliwość poznania się i zacieśnienia znajomości. Druga natomiast, w roku 100-lecia odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości, służyła przypomnieniu wiedzy o osobistościach historii Polski, według nas mniej znanych. Przybyli goście przy wejściu otrzymywali bilety w różnych kolorach, które przyporządkowywały ich do pracy w jednej z pięciu grup. Zadanie każdej z nich polegało na stworzeniu krótkiej scenki, piosenki lub wiersza, z pomocą wcześniej zgromadzonych przez dzieci materiałów, dotyczących życia jednej z następujących postaci: króla Stefana Batorego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Witkiewicza ojca, Władysława Szpilmana i Mariana Rajewskiego. W ten sposób dzieci wraz z rodzicami bawili się historią. Następnie każda z grup zaprezentowała swoje dzieło, bo inaczej tego nie możemy nazwać. Powstał fortepian, statek, domek zakopiański, maszyna szyfrująca Enigma oraz broń, z której zginął młody polski poeta. Scenografia i rekwizyty powstałe w trakcie zdobią obecnie I piętro naszej szkoły. Całą zabawę zwieńczyło zatańczenie poloneza. Po dwóch godzinach wspólnej zabawy wszyscy opuściliśmy szkołę z radością w sercach i z uśmiechami na twarzach.

Jadwiga Szydlak