Uczestnicy „Odysei Umysłu” ciężko pracują, pod okiem trenerek, nad swoimi pomysłami i rozwiązaniami problemów, które wybrali. Eliminacje we Wrocławiu niebawem.

Profesor Piotr Śliwiński z UAM w Poznaniu zgodził się na wykorzystanie sympatycznego powiedzenia, jakie stosuje, czyli „Nie ma Polaka bez polaka” do zbudowania naszego, szkolnego projektu przyjemnego i skutecznego uczenia się języka polskiego. Wytężcie, proszę, głowy i zaproponujcie pomysły, jakie wspólnie od września zrealizujemy. Zbieram je tuż po feriach. Mietek Kowalcze