Drobna pomyłka wkradła się do informacji Mikołaja, nie w środę, ale w piątek na lekcji siódmej pierwszy etap konkursu „Mam talent”.