Przy akompaniamencie p. Asi p. Darka spora grupa osób związanych ze szkołą śpiewała dzisiaj donośnie i z zaangażowaniem kolędy. Tradycji stało się zadość!