Dyrektor ZSS serdecznie dziękuje za pomoc okazaną uczennicom klasy I SLO biorącym udział w Odysei Umysłu. Pani Agnieszce Metych i Pani Joannie Zielińskiej – Kostrzewskiej za wsparcie trenerskie, oraz Państwu Stankiewiczom, Państwu Rychel, panom Metych i Kostrzewskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu i transport rekwizytów.

W pracowni komputerowej pojawił się komplet 18 nowych krzeseł. Jest to podarunek Państwa Koziołków. Serdecznie dziękujemy za taki piękny upominek.

Iwona Lemiesz