Bardzo dziękujemy Państwu Karkowskim, rodzicom Zuzy, za świetny sprzęt
do słuchania muzyki i Państwu Bijakom, rodzicom Joachima, za piękny
zegar ścienny.
Wychowawca klasy Pani Agnieszka Makarewicz i wszyscy uczniowie z klasy czwartej 🙂