Pani Agnieszka namawia maturzystów, żeby intensywną naukę łączyli z modlitwą.
MODLITWA MATURZYSTY
Przyjdź Duchu Święty, otwórz moje serce i umysł na czas zdawania egzaminu dojrzałości. Duchu Święty, potrzebuję Twojego światła, które rozproszy mroki mojej niewiedzy, oddali niepotrzebne lęki i pokusę nieuczciwości. Duchu Święty, spraw, by moja wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie radość i mądrość odkrywania dzieł Bożych i Bożej miłości. Duchu Święty, zabierz egoizm i pychę, bo wszystko, co wiem jest Bożym darem. Duchu Święty, orzeźwij moją duszę i umysł, gdy słabną siły i wola. Duchu Święty, daj moc, pokój i nie pozwól poddać się, gdy przyjdzie porażka. Duchu Święty, oddaję Ci całego siebie. Chcę służyć moją wiedzą Tobie i braciom. Przyjdź Duchu Święty. Amen

Modlitwa przed egzaminem
Boże, bądź dzisiaj ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. Jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać. Daj mi tę szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem. Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem. A jeśli muszę się przyznać, że byłem w czymś leniwy, daj mi stanowczość, bym w przyszłości pracował lepiej. Pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to, czego się nauczyłem, pozostało we mnie i bym umiał to mądrze wykorzystać.