Od wizyty roboczej w Kirikkale w Turcji rozpoczynamy udział w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+, w którym to obok uczniów naszych klas I i II gimnazjum uczestniczą uczniowie z Włoch, Grecji, Rumunii i Turcji właśnie. Z naszej strony w tym roboczym, przygotowawczym spotkaniu biorą udział p. Iwona Lemiesz i p. Arek Korolik.