Po piątkowych spacerach, rajdach i wędrówkach przez różne części ziemi kłodzkiej w poniedziałek zaplanowaliśmy jako dzień organizacyjny. Najpierw, od ósmej, spotkania z wychowawcami (do 9.30), następnie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Warto wziąć ze sobą porządny notatnik. Zajęcia zakończa się około 13.30.