Szanowni Państwo, plan zajęć online jest na stronie szkoły w zakładce plan lekcji. Obowiązuje już od dzisiaj. Zaplanowaliśmy taką liczbę godzin z każdego przedmiotu, żeby uczniowie, którzy dzielą komputer z rodzeństwem też mogli korzystać z zajęć online. Zrezygnowaliśmy z WF, sztuki, EDB, zmniejszyliśmy też liczbę godzin. Pan Janusz przekazuje uczniom zadania mailowo lub poprzez dziennik. Pani Agnieszka zwoła grupy na religię poza planem. Mam ogromną prośbę: Proszę przeprowadzić rozmowy z dziećmi na temat kultury pracy online. Dzisiaj po pierwszym dniu zajęć mamy przykre doświadczenia z klasą czwartą i ósmą. Uczniowie wyrzucali się z grupy. Część dzieci nie mogła korzystać z zajęć. Proszę przekazać dzieciom, że jeżeli taka sytuacja nadal będzie się powtarzać, pracę z tymi klasami oprzemy na przesyłaniu zdań do wykonania i przesyłaniu nagranych przez nauczycieli wykładów. To jest mało zabawne, dla tych, którzy zostali wykluczeni i świadczy o kulturze i koleżeństwie. Pozostałe klasy pracują bardzo dobrze. Proszę, żeby uczniowie sprawdzali swoje skrzynki mailowe, ponieważ otrzymają na nie kody dostępu na Skype od innych nauczycieli. Pozdrawiam. Iwona Lemiesz