Warto przejrzeć swój tygodniowy plan zajęć szkolnych, pozaszkolnych, domowych, posprawdzać też dokładniej dojazdy, żeby zdecydować o wyborze zajęć pozalekcyjnych w szkole. Rozpoczynają pracę koła, kluby, konsultacje. Pytajcie prowadzących, ustalajcie godziny. W czwartek spotykają się chętni do pracy w klubie ekologicznym – informacje w klasach, tworzy się redakcja gazety „Spotkania” itd. Sporo tego, trzeba więc mądrze wybrać. Zapraszamy!