Sympatyczne spotkanie z twórczością Leśmiana, jakie na krótko przed zakończeniem roku szkolnego współorganizowaliśmy w Parku Sybiraków, prezentuje artykuł w najnowszym, lipcowym numerze „Bramy. Gazety Prowincjonalnej”. Zapraszamy do lektury.