Spotkaliśmy się dzisiaj z uczniami klasy III SG i z ich rodzicami, żeby omówić wyniki pierwszej próby egzaminu gimnazjalnego. Wnioski i wskazówki posłużą do dalszej wspólnej pracy.