Zapraszamy do udziału uczniów klas licealnych w Katolickiej Olimpiadzie Teologicznej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.otk.pl
Zgłoszenia proszę kierować do Pani Agnieszki Makarewicz do końca września.
Agnieszka Makarewicz