Podczas sesji 14 października zostały wręczone Dobre Stypendia dla dzieci i młodzieży z Kłodzka za osiągnięcia i pracę społeczną na rzecz miasta. Spośród złożonych wniosków wybrano 8 uczniów, którzy otrzymali roczne stypendia, w tym naszą Olę Łabędź z klasy III SG. Każdy stypendysta ma swoich fundatorów, którzy opiekują się nim przez cały rok szkolny. Ola otrzymała stypendium od Michała Piszko i Valerie Jourdan.