Mamy już tradycję udziału, a także sukcesów w tej Olimpiadzie zapraszamy.

ETAP I (szkolny):
Pismo święte:
2 Mch 7, 1-42 – (Męczeństwo siedmiu braci i ich matki)
Dn 3, 1-97 – (Trzej młodzieńcy w piecu ognistym)
Mt 5,3-12, Łk 6,20-21 – (Osiem Błogosławieństw)
Magisterium Kościoła:
Jan Paweł II, Eucharystia sakramentem naszego zbawienia, Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji bpa Michała Kozala, Warszawa 14 czerwca 1987 r., w: „Do końca ich umiłował”, Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 r., Libreria Editrice Vaticana, 1987, s. 236-242.
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Bydgoszczy, 7 czerwca 1999 r., w: VII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Olsztyn, 1999, s. 52-57.
Jan Paweł II, List Apostolski TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE, nr 37, Watykan 1994.
Katechizm Kościoła Katolickiego, hasła: MĘCZEŃSTWO (nr 1434, 2473) ; MĘSTWO (1805, 1808).
Opracowania historyczno-teologiczne:
Balter L., W ślad za sugestią i życzeniami papieża Jana Pawła II, „Communio”, 14 (2001), s. 5-25.
Frątczak W., Biskup Michał Kozal – zarys biograficzny, „Ateneum Kapłańskie”, 472 (1987), s. 506-512.
Gryczyński M., Patron trudnych czasów – bł. Michał Kozal, Przewodnik Katolicki 22/2012, http://www.przewodnik katolicki.pl/nr/wiara_i_kosciol/patron_trudnych_czasow_bl_michal_kozal.html
Hermans J., Męczeństwo – wzór chrześcijańskiego męstwa i świętości,
http://mateusz.pl/duchowosc/jh-meczenstwo.htm
Kowalczyk M., Charyzmat męczeństwa oraz jego aktualizacja w życiu i apostolstwie polskich męczenników drugiej wojny światowej, „Communio”, 14 (2001), s. 266-281.
Lewek A., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu, Warszawa 1992.
Moroz W., Datko A. (red.), Męczennicy za wiarę 1939-1945, Warszawa 1996, s. 48-52; 78-84; 256-257.